Mgr. Kateřina Chocholová

Komplexní právní poradenství pro fyzické
i právnické osoby

S čím vám pomůžu?

Občanské právo

Právo obchodních korporací

Pracovní právo

Vymáhání pohledávek

Právo ochranných známek

Další služby

O mně

V roce 2002 jsem absolvovala Právnickou fakultu  Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení vysokoškolského studia jsem působila jako právník Úřadu průmyslového vlastnictví se specializací  na sporná řízení o ochranných známkách.

Dále mé kroky směřovaly do privátního sektoru., kde jsem působila několik let v  OTK GROUP, a.s.  a od roku 2013  působím jako advokátka. Naše kancelář sídlí v Kolíně, avšak právní služby poskytujeme také v Pardubicích  a v Praze ve spolupráci s AK Paděra a partneři a na dalších místech v České republice.

Od roku 2013 jsme spolupracovali:

JS2001

Domy Cerhenice

Odměna

Odměna advokáta může být sjednána jako:

  • hodinová odměna, za čas odpracovaný advokátem
  • podílová odměna, dle výsledku sporu
  • úkonová odměna, dle počtu úkonů právní služby provedených advokátem
  • smluvní odměna
  • pevná odměna za vyřízení celé záležitosti, a to bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • odměna dle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby

Odměna za poskytované právní služby je stanovena vzájemnou dohodou mezi advokátem a klientem, a to ještě před počátkem poskytování právních služeb.

Odměnu za poskytování právních služeb upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif).

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o naše právní služby, kontaktujte nás.
Ozveme se do 48 hodin.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.