Odměnu advokátní kanceláře za poskytované služby lze stanovit několika způsoby, přičemž vždy záleží na povaze a náročnosti úkolu a preferencích klienta. Dbáme na to, aby konečná výše odměny odpovídala hodnotě a složitosti věci. Odměnu je možné určit:

- dle individuální dohody s klientem (smluvní odměna) jako odměnu:

  • hodinovou
  • fixní (pevnou částkou) za vyřízení konkrétní záležitosti
  • paušální, kdy je při dlouhodobější spolupráci dojednána pravidelná (měsíční/čtvrtletní) pevná platba bez ohledu na rozsah a časovou náročnost práce
  • podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci, která je předmětem sporu/jednání

- na základě právního předpisu (mimosmluvní/tarifní odměna), kterým je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif) – ke stažení zde